ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์ดีประจำปี 2556

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่

สำหรับคนไทยเชื้อสายจีนหรือแม้กระทั่งคนไทยเอง การดูฤกษ์ดูยามสำหรับพิธีกรรมต่างๆถือเป็นเรื่องสำคัญที่ขาดเสียมิได้ โดยเฉพาะฤกษ์ขึ้นบ้้านใหม่ เพราะตามความเชื่อแล้วการหาฤกษ์งามยามดีในการเข้าไปอยู่บ้านใหม่ครั้งแรกก็เพื่อเป็นหลักประกันได้ว่า การอยู่อาศัยในที่แห่งใหม่นี้จะนำความเจริญรุ่งเรือง ความปลอดภัยจากอัคคีภัย โจรภัย โรคภัยและความวิบัติอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้

Top