ทำนายทายทัก ตามหลักฮวงจุ้ยบ้านเลขที่

ฮวงจุ้ยบ้านเลขที่

  ฮวงจุ้ยบ้านเลขที่ ตามความเชื่อของคนจีนหรือตามหลักฮวงจุ้ยแล้ว เลขที่บ้านก็ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนภายในบ้านได้เช่นกัน ซึ่งเลขที่บ้านดังกล่าวสามารถคำนวณได้จากการนำเลขที่บ้านทั้งหมดมาบวกกัน จนกระทั่งได้หมายเลขสุดท้ายเป็นหมายเลขเดียว ในกรณีที่บ้านบางหลังมีหมวดอักษรต่อท้ายให้ใช้ตัวเลขแทนอักษร คือ ก=1 ข=2 เรียงลำดับต่อกันไป แล้วนำมารวมกับเลขที่บ้านจนเหลือเลขตัวเดียว

Top