บ้านร่ม ลมเย็น โดดเด่นด้วยดอกลีลาวดีต้นไม้สุดโปรด

ดอกลีลาวดี

ดอกลีลาวดี คนโบราณสมัยก่อนเรียกดอกลีลาวดีว่า ดอกลั่นทม เมื่อชื่อฟังดูไม่เป็นมงคล คนโบราณจึงไม่นิยมปลูกดอกไม้ชนิดนี้ไว้ในบ้าน แต่เมื่อได้รับการเปลี่ยนชื่อให้เป็น ลีลาวดี ซึ่งแปลได้ว่าดอกไม้ที่มีท่วงท่างดงามอ่อนช้อย บวกกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปดอกลีลาวดีจึงถูกนำมาปลูกไว้ตามบ้าน โรงแรม หรือรีสอร์ทในหลายๆ แห่งมากยิ่งขึ้น

Top