ทำสัญญาเงินกู้อย่างไรไม่ให้โมฆะ ดูรูปแบบฟอร์มสัญญายืมเงินออนไลน์ล่าสุดปี 2567

สัญญาเงินกู้ เช็ค 5 จุดให้รอบคอบก่อนเซ็น 2024/2567

สัญญาเงินกู้ หรือแบบฟอร์มสัญญายืมเงิน 2024 ล่าสุดซึ่งก็ยังคงจะสามารถออกแบบได้ตามความเหมาะสม แต่จะต้องมีหลายจุดด้วยกันที่จะต้องให้ความสำคัญ และจะต้องมีการลงข้อมูลที่อ้างอิงได้จากกระทรวงการคลัง และจะต้องถูกกฎหมายอีกด้วย ที่สำคัญการทำสัญญากู้ยืมเงินจะต้องมีการลงลายมือชื่อเพื่อยอมรับข้อตกลงที่ลงไว้ในสัญญาด้วยกันทั้งสองฝ่าย ถึงแม้ว่าจะเป็นการทําสัญญายืมเงินออนไลน์ผ่านฟอร์มสัญญายืมเงินตามกฎหมายใหม่ pdf หากมีการตอบรับเป็นข้อความอย่างใดอย่างหนึ่ง การทำสัญญาเงินกู้นั้นก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์

สัญญาเงินกู้ กับข้อควรรู้ 5 จุดที่ต้องใส่ใจก่อนเซ็นต์

สัญญาเงินกู้ กับยอดเงินต้น

ไม่ว่าจะเป็นสัญญาเงินกู้แบบเพิ่งร่างขึ้นมาใหม่ หรือแบบฟอร์มสัญญายืมเงินออนไลน์ ยอดเงินต้นจะต้องมีความชัดเจน จะเป็นจุดแรกที่จะต้องมีการต้องตรวจสอบว่าตรงกับที่ตกลงกันไว้หรือไม่ ก่อนจะเซ็นสัญญากู้ยืมเงินเพราะตัวเลขอาจจะไม่ชัดเจนหรือมีโอกาสผิดพลาดได้ หรืออาจจะเกิดจากความไม่ซื่อตรง มีการใส่ตัวเลขที่จะเกิดประโยชน์ต่อตนเองฝ่ายเดียว

สัญญาเงินกู้ กับอัตราดอกเบี้ย

สิ่งสำคัญอีกจุด ก็คืออัตราดอกเบี้ยซึ่งมากับยอดเงินต้นที่ขอกู้ โดยอัตราดอกเบี้ยจะถูกระบุเอาไว้ในใบสัญญาเงินกู้ และหน้าที่ของผู้กู้เงินคือตรวจสอบว่า อัตราดอกเบี้ยเป็นธรรมและถูกกฎหมายหรือไม่โดยจะต้องไม่เกิน 15% ต่อไป และหากเป็นการทำสัญญาเงินกู้ยืมเงินกับสถาบันการเงินต่าง ๆ อัตราดอกเบี้ยก็ยังจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของธนาคารแห่งประเทศไทย

สัญญาเงินกู้ กับยอดผ่อนต่อเดือน

สำคัญมาก ๆ ผู้กู้เงินต้องตรวจสอบยอดผ่อนต่อเดือนที่ระบุในแบบฟอร์มสัญญายืมเงินออนไลน์หรือในสัญญาเงินกู้ที่ร่างขึ้นมาใหม่ว่าตรงตามที่ตกลงหรือไม่ ซึ่งหากมีตารางการผ่อนชำระให้เหมือนกับสถาบันการเงินก็จะยิ่งมีความชัดเจนมากขึ้นด้วย หรือถึงแม้จะเป็นการทำสัญญาเงินกู้ กับสถาบันการเงินหรือบริษัทสินเชื่อเงินสดอาชีพอิสระ ก็จำเป็นจะต้องมีการตรวจสอบข้อความในสัญญาด้วยเช่นกัน

สัญญาเงินกู้ ระยะเวลาชำระหนี้

ไม่ว่าจะเป็นการกู้ยืมเงินกับสถาบันการเงิน หรือบริษัทสินเชื่ออื่น ๆ  ข้อมูลของระยะเวลาชำระหนี้จะต้องสอดคล้องกับยอดผ่อนต่อเดือนซึ่งจะเป็นไปนตามตารางการผ่อนจ่าย ก่อนจะเซ็นในสัญญาเงินกู้ อีกทั้งยังต้องดูวันที่เริ่มสัญญา และวันที่ครบกำหนดสัญญาถึงแม้จะเป็นการทําสัญญายืมเงินออนไลน์ ข้อความและตัวเลขทั้งหมดล้วนมีความสำคัญมาก

สัญญาเงินกู้ เงื่อนไขการผิดชำระหนี้

เมื่อมีเงื่อนไขการชำระหนี้ในใบสัญญาเงินกู้แล้ว ก็ต้องมีการระบุเงื่อนไขการผิดนัดการชำระหนี้ ซึ่งผู้กู้จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีนี้โดยตรง ดังนั้นก่อนทำการลงลายมือชื่อต้องมีการเช็คข้อความให้รอบคอบ ซึ่งหากผู้กู้กลายเป็นผู้ผิดนัดตามสัญญาระบุไว้แล้ว จะไม่สามารถเรียกร้องได้ จึงต้องมีการตรวจสอบสัญญากู้ยืมเงินให้ดีก่อน

จะเห็นว่าการทำสัญญาเงินกู้ไม่ใช่เรื่องยาก แต่เนื้อความภายในมีความสำคัญมาก ซึ่งก็มีตัวอย่างแบบฟอร์มสัญญายืมเงินออนไลน์ตามเว็บไซต์ เกี่ยวกับกฎหมายการกู้ยืมเงินให้ได้ดูเป็นแบบการร่างหรือจะดาวน์โหลดมาใช้ได้เลย ที่จำเป็นมากก็คือรายละเอียดที่ต้องใส่ใจกับ 5 จุดที่จะต้องมีการเช็คให้ดีก่อนลงลายเซ็น