สินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพ

 • สินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพ

  บริการสินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพสมัครวันนี้ผ่านออนไลน์

  ฐานรายได้: ไม่กำหนดรายได้

  อัตราดอกเบี้ย: ไม่กำหนดดอกเบี้ย

  วงเงิน: ไม่กำหนดวงเงิน

ฟรีแลนซ์ อาชีพอิสระ สมัครสินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพต้องทำอย่างไร?  

สินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจและสินเชื่อบัวหลวงสุขใจซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อของธนาคารกรุงเทพ กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะขอสินเชื่อธนาคารกรุงเทพได้ว่าต้องมีเงินเดือนโดยการโอนผ่านเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพและหน่วยงานนี่ผู้กู้ทำงานอยู่ต้องมีชื่อเข้าร่วมโครงการสินเชื่อ – เงินกู้กับธนาคารเท่านั้น นั่นเป็นข้อจำกัดที่ทำให้ลูกค้าที่สนใจกู้เงินกับธนาคารไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ โดยเฉพาะอาชีพที่กำลังเป็นที่นิยมทำกันในขณะนี้อย่างอาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์นั่นเอง 

จากรายละเอียดสินเชื่อพบว่ามีวิธีที่ลูกค้ากลุ่มดังกล่าวสามารถขอสินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพได้ คือจะต้องเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารแล้วนำรายได้ที่ได้รับในแต่ละครั้งฝากเข้าบัญชีธนาคาร โดยกำหนดวันและจำนวนเงินให้เท่ากันทุกเดือนติดต่อกันเป็นเวลา 6 เดือน เพื่อที่จะขอ statement และนำมาใช้เป็นเอกสารประกอบการขอสินเชื่อในครั้งนั้นได้ ทั้งนี้สินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพอาจมีข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นที่กำหนดขึ้นมาใช้เฉพาะเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้กู้ร่วมด้วย 

เปรียบเทียบระหว่างพนักงานประจำและอาชีพอิสระ วงเงินสินเชื่อได้รับอนุมัติจากการกู้เงิน 2565 สินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพ เท่ากันหรือไม่? ใช้เกณฑ์อะไรในการกำหนดวงเงิน?

ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์สินเชื่อสำหรับอาชีพอิสระที่เป็นของธนาคารกรุงเทพที่เรานำเสนอในบทความนี้จะเป็นสินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจและสินเชื่อบัวหลวงสุขใจ ทั้ง 2 สินเชื่อมีความคล้ายคลึงกัน โดย

 • สินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ – สินเชื่อเงินสดอาชีพอิสระ เป็นเงินสดพร้อมใช้ที่อนุมัติวงเงินสินเชื่อให้มากสุด 3 เท่าของรายได้ โดยกำหนดรายได้ขั้นต่ำที่ต้องโอน / นำฝากเข้าบัญชี 15000 บาทต่อเดือน และรายได้สูงสุดจะต้องไม่เกิน 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขสินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพได้ระบุไว้
 • สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ – เป็นสินเชื่อเงินก้อนที่จะโอนเข้าบัญชี ซึ่งผู้ที่กู้เงินอาชีพอิสระจะได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อมากสุด 5 เท่าของรายได้ โดยมีรายได้ขั้นต่ำโอน / นำฝากเข้าบัญชี 15000 บาทต่อเดือน แต่จะต้องไม่มากไปกว่า 1,000,000 บาท 

เกณฑ์กำหนดวงเงินสินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพใช้ฐานรายได้เป็นหลัก ซึ่งสินเชื่อธนาคารกรุงเทพกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมว่าหากมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน วงเงินสูงสุดที่อนุมัติได้เพียง 1.5 เท่าของรายได้เท่านั้น แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของสินเชื่อสำหรับอาชีพอิสระ 2022 ที่ได้เลือกไว้นั้นด้วย 

สินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพใช้เวลานานไหมกว่าจะเสร็จสิ้นขั้นตอนการกู้เงิน 

เนื่องจากไม่ได้รับเงินเดือนประจำและไม่ได้ทำงานในองค์กรที่ธนาคารกรุงเทพได้กำหนดไว้เฉพาะสำหรับสมัครสินเชื่อธนาคารกรุงเทพได้ ดังนั้นระยะเวลาดำเนินการและอนุมัติสินเชื่อต้องใช้เวลานานกว่าผู้กู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ซึ่งนับเวลาที่ใช้กู้เงินธนาคารกรุงเทพประมาณ 15 – 20 วัน เป็นอย่างน้อย เริ่มตั้งแต่กรอกข้อมูลไปจนถึงการตรวจสอบประวัติหนี้สินเชื่อ 

เช็คผลอนุมัติสินเชื่อธนาคารกรุงเทพหลังจากได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่เท่านั้น ด้วยระยะเวลาดำเนินการที่ค่อนข้างนานและเงื่อนไขเฉพาะหลายข้อ สินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพอาจไม่เหมาะกับผู้ที่ต้องการใช้เงินด่วน แต่คนที่ต้องการใช้วงเงินสินเชื่อที่ค่อนข้างสูงและมีรายได้โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพบอกเลยว่าสินเชื่อธนาคารกรุงเทพเป็นสินเชื่อที่กู้ง่ายที่สุดแล้ว 

หากคุณทราบในเบื้องต้นแล้วว่าระยะเวลาสินเชื่อกรุงเทพกี่วันอนุมัติ? ขั้นตอนต่อไปก็คือการวางแผนการกู้เงินเพื่อให้ได้เงินทันใช้ตามเวลาที่ต้องการ ทั้งนี้อย่าลืมว่าพราะคุณประกอบอาชีพอิสระ ถึงแม้ว่าจะเป็นสินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพที่กู้ได้แต่จะต้องศึกษาข้อมูลสินเชื่ออย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นสินเชื่อที่เหมาะกับความต้องการของคุณ สินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่ายอาชีพอิสระ? คำตอบอาจไม่ใช้สินเชื่อจาก ธ.กรุงเทพ แต่รับรองได้เลยว่าอนุมัติได้จริงแน่นอน 


อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้