สินเชื่อบ้านออมสิน

 • สินเชื่อบ้านออมสิน

  สินเชื่อบ้านออมสินรับวงเงินสูงพร้อมรองรับค่าของตกแต่งบ้าน

  ฐานรายได้: ไม่กำหนดรายได้ (ต้องมีรายได้ประจำ)

  อัตราดอกเบี้ย: ไม่เกิน 14% ต่อปี

  วงเงิน: สูงสุด 110% ของราคาประเมินหลักทรัพย์

ขอสินเชื่อบ้านออมสิน 2565, เงื่อนไขอะไรบ้าง? ที่จะช่วยให้คุณผ่านการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

สินเชื่อที่เกี่ยวกับบ้านส่วนใหญ่มีวงเงินที่ค่อนข้างสูง หากต้องการขอสินเชื่อบ้านจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องศึกษารายละเอียดสินเชื่อให้ครบถ้วน เพราะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลใดล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อการพิจารณาสินเชื่อทั้งสิ้น ในบทความนี้ขอนำเสนอสินเชื่อบ้านธนาคารออมสินว่ามีเรื่องใดบ้างที่ต้องรู้สำหรับกู้สร้างบ้านออมสินในปี 2565 นี้ เริ่มกันที่เงื่อนไขและคุณสมบัติพื้นฐานที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

 • ขอสินเชื่อบ้านออมสินต้องมีอายุอย่างน้อย 20 ปีและไม่ควรเกิน 30-40 ปี เพราะธนาคารกำหนดให้ระยะเวลาในการชำระหนี้พร้อมดอกเบี้ยบ้านออมสินให้แล้วเสร็จต้องไม่เกิน 70 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติวงเงิน
 • ทั้งผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วมควรมีอาชีพที่แน่นอนมีรายได้ที่มั่นคง เพราะสินเชื่อสร้างบ้านธนาคารออมสินเป็นสินเชื่อระยะยาว
 • เพื่อไม่ให้แบกรับภาระหนี้สินเชื่อบ้านออมสินที่สูงจนเกินไป ควรมีเงินดาวน์อย่างน้อย 10% ของราคาบ้านและกู้สินเชื่อให้พอดีกับจำนวนเงินที่ต้องใช้

ธนาคารออมสินสินเชื่อบ้านหลังแรก 2565, หลักประกันใดที่นำมาขอสินเชื่อบ้านออมสินได้ 

ด้วยเพราะเป็นสินเชื่อระยะยาวและมีวงเงินสูง ไม่ว่าคุณจะมีเงินดาวน์มาก น้อยแค่ไหนหากจะต้องการกู้เงินโดยการขอสินเชื่อบ้านออมสินจะต้องใช้หลักประกันทางการเงินมาค้ำประกันสินเชื่อ ยิ่งเป็นสินเชื่อบ้านแลกเงินแล้วด้วยนั้นค่อนข้างสำคัญมากเพราะจะใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันตามที่ธนาคารกำหนดว่าให้เป็นบ้าน / ที่อยู่อาศัยที่ผ่อนชำระเสร็จสิ้นแล้วนำมาคำนวณสินเชื่อบ้านออมสินและอนุมัติวงเงินให้ตามราคาประเมิน

โดยธนาคารออมสินสินเชื่อบ้านกำหนดให้ใช้หลักประกันดังต่อไปนี้เพื่อขอเงินกู้สร้างบ้านออมสิน 2022

 • ที่ดินที่ผู้กู้ถือครองตามกฎหมาย มีเอกสารสิทธิ์ครอบครอง รวมถึงที่ดินที่มีสิ่งปลูกสร้าง บ้าน อาคารหรือ condominium ที่ประเมินค่าออกมาเป็นวงเงินตามที่ต้องการขอสินเชื่อบ้านออมสิน
 • ธนาคารออมสินกำหนดให้ใช้สิทธิสำหรับเช่าหรือครอบครองที่ดิน บ้าน อาคารหรือ condominium ซึ่งผู้กู้อาจไม่ได้ถือครองกรรมสิทธิ์เป็นของตัวเอง ณ ช่วงเวลานั้นมาเป็นหลักประกันได้

ทั้งนี้สามารถใช้หลักทรัพย์จำพวกสลากออมสินหรือเงินฝากในบัญชีตามเงื่อนไขที่ธนาคารออมสินระบุไว้เพื่อขอสินเชื่อสร้างบ้านธนาคารออมสินได้เช่นเดียวกัน 

กู้เงินออมสินเพื่อสร้างบ้านในปีนี้ ผ่อนปีหน้า โปรโมชั่นสินเชื่อบ้านออมสิน 2565 ที่ไม่ควรพลาด

ด้วนสถานการณ์ทางเศรษฐกิจหลาย ๆ อย่างที่คนส่วนใหญ่ในสังคมกำลังประสบอยู่นี้ทำให้แผนการสร้างบ้านหรือซื้อบ้านใหม่ต้องหยุดชะงักลง ไม่กล้าขอสินเชื่อบ้านเพราะไม่มีกำลังทรัพย์มากพอในการผ่อน เพราะเหตุนี้สินเชื่อบ้านออมสินจึงมีโปรโมชั่นสนับสนุนให้ทุกความฝันการมีบ้านเป็นเรื่องจริง โดยให้ผู้ที่ต้องการกู้เงินกับธนาคารได้ใช้ช่องทางสมัครออนไลน์เพื่อลงทะเบียนในเบื้องต้น จากนั้นเจ้าหน้าที่จะพิจารณาและติดต่อกลับโดยต้องผ่านเกณฑ์ทั้งหมดที่ธนาคารกำหนดเพื่อยื่นขอสินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน เมื่อส่งเอกสารครบถ้วนแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อบ้านออมสิน ซึ่งต้องตรวจประวัติชำระหนี้ ความสามารถทางการเงิน ฯลฯ หากธนาคารเห็นควรอนุมัติสินเชื่อก็จะแจ้งผลกลับไปและนัดเซ็นสัญญา และเมื่อได้รับเงินแล้วทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยบ้านออมสินกำหนดชำระหนี้นับจากวันที่อนุมัติสินเชื่อไปอีก 6 เดือน ตามโปรโมชั่นกู้ปีนี้ ผ่อนปีหน้า

ลงทะเบียนสินเชื่อสร้างบ้านธนาคารไหนดี? เป็นคำถามที่ตัดสินใจยากสำหรับมือใหม่ที่ขอสินเชื่อบ้าน ด้วยเพราะเหตุผลต่าง ๆ ที่ต้องทำความเข้าใจ เงื่อนไข ข้อกำหนดและวงเงินซึ่งล้วนแล้วแต่มีผลต่อการเลือกทั้งสิ้น ซึ่งหากคุณยังไม่มีคำตอบที่แน่ชัดแนะนำสินเชื่อบ้านออมสินให้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่คุณต้องพิจารณา


อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้