สินเชื่อส่วนบุคคลออมสิน

  • สินเชื่อส่วนบุคคลออมสิน

    สินเชื่อส่วนบุคคลออมสินเติมเต็มทุกไลฟ์สไตล์ความต้องการ

    ฐานรายได้: เริ่มต้น 20,000 บาท/เดือน

    อัตราดอกเบี้ย: ตั้งแต่ 5.745-10.745% ต่อปี

    วงเงิน: สุงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท

สินเชื่อส่วนบุคคลออมสินไม่มีคนค้ำ ขอสินเชื่อต้องทำอย่างไร? หากต้องการใช้เงินเพื่อเป็นเงินทุนสำรองใช้จ่ายตามความจำเป็น

การขอสินเชื่อธนาคารเป็นไปได้น้อยมากที่จะได้เงินใช้ภายใน 1-3 วัน โดยเฉพาะสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันทางการเงินและหากเป็นสินเชื่อของธนาคารออมสิน บอกเลยว่านอกจากสินเชื่อส่วนบุคคลออมสินจำพวกบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด หรือสินเชื่อตามฉุกเฉินกรณีต่าง ๆ ที่ถือว่าเป็นสินเชื่อพิเศษ ส่วนใหญ่จำเป็นต้องมีคนค้ำประกันหรือหากไม่มีคนค้ำประกันก็ต้องใช้หลักทรัพย์, ที่ดิน, เงินฝากในบัญชี หรือสลากออมทรัพย์ตามที่ธนาคารกำหนดเป็นหลักประกันเพื่อขอสินเชื่อธนาคารออมสินที่มีวงเงินมากกว่า 50,000 บ.ขึ้นไปหรือชนิดที่มีดอกเบี้ยพิเศษ 

สิ่งแรกที่ต้องทำเมื่อหาคนมารับรองการขอสินเชื่อไม่ได้หรือไม่มีคนค้ำประกัน คือจะต้องสำรวจหลักทรัพย์ที่ตัวเองมีว่านำไปใช้เป็นหลักประกันสำหรับยื่นขอสินเชื่อส่วนบุคคลออมสิน 2565 ได้ไหม? เพราะการวางแผนล่วงหน้าจะช่วยย่นระยะเวลาในการสมัครสินเชื่อให้คุณได้เงินทันเวลาตามที่ต้องการ

มีเงินเดือนประจำกู้ได้ แม้ไม่มีหลักประกัน ไม่มีคนค้ำ แนะนำสินเชื่อส่วนบุคคลออมสินประเภทนี้

ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการ นักธุรกิจ ค้าขาย พนักงานออฟฟิศ หรือแม้กระทั่งประกอบอาชีพอิสระก็ล้วนแล้วแต่ต้องมีเงินสำรองไว้ใช้ในยามจำเป็นกันทั้งนั้น ในหัวข้อนี้ขอนำเสนอสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารออมสินที่หากใครเป็นพนักงานประจำมีรายได้แน่นอนสามารถลงทะเบียนสินเชื่อวงเงินเริ่มต้นที่ 50,000 บ. ได้อย่างง่าย ๆ โดยไม่ต้องใช้หลักประกันทางการ เงินใด ๆ ซึ่งสินเชื่อที่ว่านี้ คือ สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลออมสิน (2022) ที่ให้บริการตามแนวนโยบายรัฐกำหนดให้ผู้กู้ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

  • เป็นพนักงาน ลูกจ้าง ข้าราชการในหน่วยงานรัฐหรือรัฐวิสาหกิจที่ได้รับการว่าจ้างหรือบรรจุเข้าทำงานมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี หรือ พนักงาน ลูกจ้าง หน่วยงานเอกชน โรงงาน เป็นต้นที่มีอายุการทำงานอย่างน้อย 2 ปี มีสิทธิขอสินเชื่อธนาคารออมสินโครงการนี้ได้ 

โดยเงื่อนไขสำคัญในการลงทะเบียนสินเชื่อส่วนบุคคลออมสินในกรณีที่ไม่มีหลักประกันและมีวงเงินสินเชื่อสูงถึง 200,000 บาท คือจะต้องเปิดบัญชีเงินฝาก (เผื่อเรียก)และต้องลงนามเพื่อยินยอมให้ธนาคารออมสินหักเงินสินเชื่อที่ต้องชำระคืนพร้อมดอกเบี้ยให้ครบตามกำหนดเวลาในสัญญา 

ในภาพรวมต้องทำอย่างไร? จึงจะได้รับการพิจารณาสินเชื่อส่วนบุคคลออมสินได้อย่างง่ายๆ เปรียบเทียบกันอย่างตรงไปตรงมาจะเห็นว่าสินเชื่อส่วนบุคคลจากธนาคารพาณิชย์อื่นมีอัตราการปล่อยสินเชื่อที่ง่ายกว่าธนาคารออมสิน นั่นเป็นเพราะข้อกำหนด เงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้กู้ที่กำหนดไว้ค่อนข้างต่างกัน ถามว่าจริง ๆ แล้วการขอสินเชื่อส่วนบุคคลออมสิน มีขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อที่ยุ่งยากหรือซับซ้อนหรือไม่? คำตอบคือ ไม่เพราะการขอสินเชื่อเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละประเภทสินเชื่อ หากต้องการขอสินเชื่อธนาคารออมสินให้ผ่านอย่างง่าย ๆ รายละเอียดสินเชื่อคือสิ่งที่ต้องตรวจสอบก่อนลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน Mymo, ช่องทางออนไลน์หรือช่องทางอื่นตามที่กำหนดและที่สำคัญวงเงินที่ขอจะต้องเป็นไปอย่างเหมาะสมตามความจำเป็นที่ต้องใช้หรือตามราคาประเมินหลักประกันหลักทรัพย์ในสินเชื่อส่วนบุคคลออมสิน หากจำนวนเงินที่ได้ไม่พอใช้การขอเพิ่มวงเงินสินเชื่อออมสินสามารถถทำได้ในภายหลังซึ่งจะได้รับอนุมติง่ายกว่าการขอวงเงินสูงไปในคราแรก 

แม้ธนาคารออมสินไม่ใช่สถาบันการเงินที่อนุมัติสินเชื่อให้อย่างง่าย ๆ แต่เป็นสถาบันการเงินหลักที่มีสินเชื่อช่วยเหลือฉุกเฉินที่คิดดอกเบี้ยถูก ทั้งสินเชื่อส่วนบุคคลออมสินประเภทต่าง ๆ และสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนในการประกอบอาชีพ ทั้งนี้หากต้องการใช้เงินจากสินเชื่อที่ดีในปี 2565 การขอสินเชื่อธนาคารออมสินยังคงเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ควรแนะนำมากที่สุดเช่นเดียวกัน 


อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้