สินเชื่ออาชีพอิสระกสิกรไทย 2565

 • สินเชื่ออาชีพอิสระกสิกรไทย 2565

  สินเชื่ออาชีพอิสระกสิกรไทย 2565 ให้เรื่องเงินเข้าถึงได้ทุกคน

  ฐานรายได้: เริ่มต้น 7,500 บาท/เดือน

  อัตราดอกเบี้ย: ตั้งแต่ 15-25% ต่อปี

  วงเงิน: สูงสุดไม่เกิน 1.5 ล้าบาท

ไม่ต้องใช้เอกสารนี้อาชีพอิสระกู้เงินจากสินเชื่ออาชีพอิสระกสิกรไทย 2565 (X press loan)

หากคุณเป็นพนักงานประจำที่มีรายได้แน่นอนซึ่งรับเงินเดือนโดยโอนเข้าบัญชีของธนาคารกสิกรไทยจะเป็นที่รู้กันว่าเมื่อขอสินเชื่อกสิกรไทยไม่ต้องมีสลิปเงินเดือนเพราะระบบจะตรวจสอบจากบัญชีเงินเดือนและดึงฐานข้อมูลรายได้จากส่วนนั้นมา เงื่อนไขนี้เฉพาะสินเชื่อสําหรับอาชีพอิสระรับเงินด่วน X press loanและยังให้สิทธิ์เจ้าของธุรกิจ กิจการขนาดเล็ก – ขนาดกลางและอาชีพอิสระยื่นขอสินเชื่อนี้ได้ โดยสินเชื่ออาชีพอิสระกสิกรไทย 2565 กำหนดว่าอาชีพที่ไม่ระบุนายจ้างแน่นอนและไม่ได้รับเงินเดือนประจำไม่ต้องนำสลิปเงินเดือนมาเป็นหลักฐานสมัครสินเชื่ออาชีพอิสระกสิกรไทยแต่จะขอสินเชื่อกสิกรไทยไม่ต้องใช้เอกสารนี้ได้ต้องมี

 • รายได้โอนเข้าบัญชีเงิน (ออมทรัพย์) ธนาคารกสิกรไทยไม่น้อยกว่า 20,000 บาท ติดต่อกัน 6 เดือน
 • สินเชื่ออาชีพอิสระกสิกรไทย 2565 กำหนดให้ใช้ statement / เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย ซึ่งเป็นข้อมูลแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือนนำมาใช้แทน slip เงินเดือน 

สินเชื่ออาชีพอิสระกสิกรไทย 2565 วงเงินสินเชื่อให้ได้เท่าไหร่? ต้องจ่ายดอกเบี้ยอย่างไร? 

ไม่เพียงแต่การเตรียมพร้อมและตรวจสอบคุณสมบัติผู้กู้ตามที่สินเชื่อสำหรับอาชีพอิสระได้กำหนดไว้เท่านั้น เรื่องวงเงินที่จะได้รับอนุมัติและดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายรวมถึงระยะเวลาในการชำระหนี้คืนก็เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องวางแผนล่วงหน้า เพราะอาชีพอิสระมีรายได้ไม่แน่นอนถึงแม้ว่าจะขอสินเชื่ออาชีพอิระกสิกรไทย 2565 ซึ่งเมื่อมีเงื่อนไขที่เอื้อต่อกลุ่มอาชีพดังกล่าวก็ตาม

สินเชื่อ Xpress loan ที่ได้รับการแนะนำว่าเหมาะกับผู้ที่ต้องการสินเชื่อเงินสดอาชีพอิสระ 2565มีวงเงินอนุมัติเริ่มต้นที่ 20,000 บาทแต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท มีดอกเบี้ยสินเชื่อที่ต้องเรียกเก็บตั้งแต่วันที่แจ้งผลอนุมัติสินเชื่ออาชีพอิสระกสิกรไทย 2565 ไม่เกินอัตราร้อยละ 25 ต่อปีตามอัตราสูงสุดที่สถาบันการเงินได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ได้กำหนดระยะเวลาในการชำระหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลกสิกรไทยอาชีพอิสระกู้เงินไว้ที่ 5 ปี (60 งวด) อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่ต้องการขอสินเชื่อในปี 2565 จะต้องตรวจสอบข้อมูลสินเชื่อที่เกี่ยวข้องและวงเงินสินเชื่อที่ว่างกับธนาคารอีกครั้ง

ไม่ได้รับอนุมัติสินเชื่อจากธนาคารกสิกรไทย แนะนำสินเชื่ออาชีพอิสระกสิกรไทย 2565ล่าสุดอาชีพอิสระกู้เงินได้ 

แม้รายละเอีดยของสินเชื่อ X press loan จะระบุว่าผู้ที่มีอาชีพอิสระ รับจ้างรายวันสามารถขอสินเชื่อได้แต่ก็ไม่ได้การันตีว่าจะอนุมัติวงเงินให้กับทุกคน ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไข คุณสมบัติที่กำหนดเท่านั้น หากคุณพลาดสิทธิจากสินเชื่ออาชีพอิสระกสิกรไทย 2565 ดังกล่าวสามารถที่จะสมัครสินเชื่อออนไลน์ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เงินด่วนของธนาคารจากแอปพลิเคชัน “Dolfin Money” ได้ โดยวงเงินจากการสมัครสินเชื่อฉุกเฉินกสิกร 50000 จะถูกแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ

 • อนุมัติสูงสุด 1.5 เท่า หากมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บ. / เดือน
 • อนุมัติสูงสุด 5 เท่า หากมีรายได้มากกว่า 30,000 บ. / เดือน

โดยสินเชื่อสำหรับอาชีพอิสระจากดอลฟินมันนี่กำหนดให้ผู้ดาวน์โหลดแอพ K+ และแอพ Dolfin Money เพื่อความสะดวกในการดำเนินการและแนบเอกสารสำหรับการขอสินเชื่อ ทั้งนี้สินเชื่อเงินด่วนจากดอลฟินซึ่งเป็นสินเชื่ออาชีพอิสระกสิกรไทย 2565 ยังสามารถเช็คผลอนุมัติเบื้องต้นภายในวันเดียวกันกับที่ลงทะเบียนหากมีรายได้โอนเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารกสิกรไทยเป็นประจำทุกเดือนติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน 

ปี 2022ถ้าจะหาว่าสินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่ายอาชีพอิสระ? ขอแนะนำสินเชื่ออาชีพอิสระกสิกรไทย 2565 ทั้ง 2 ประเภทที่กล่าวถึงข้างต้นให้อยู่ในลิสต์การจัดอันดับนี้ด้วย เพราะเป็นสินเชื่อที่กำหนดขึ้นมาให้กลุ่มอาชีพอิสระสามารถขอสินเชื่อโดยไม่ต้องมีเอกสารแสดงรายได้ประจำยิ่งเป็นลูกค้าบัญชีเงินฝากและมีรายได้โอนเข้าบัญชีกสิกรบอกเลยว่าอาชีพอิสระกู้เงินในสินเชื่ออาชีพอิสระกสิกรไทย 2565 ง่ายที่สุดจริง ๆ 


อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้