สินเชื่อบ้านกรุงไทย

  • สินเชื่อบ้านกรุงไทย

    สินเชื่อบ้านกรุงไทยกู้เต็มวงเงินบ้าน ผ่อนสบายนาน 40 ปี

    ฐานรายได้: ไม่กำหนดรายได้ (ต้องมีรายได้แน่นอน)

    อัตราดอกเบี้ย: ตั้งแต่ 4.20-4.38% (ขึ้นอยู่กับการทำประกัน)

    วงเงิน: สูงสุด 100% ของราคาประเมินหลักทรัพย์

วางแผนขอสินเชื่อบ้านกรุงไทย 2565 เริ่มต้นวางแผนคำนวณสินเชื่อบ้านกรุงไทยเป็นลำดับแรก

การซื้อบ้านสัก 1 หลังนอกจากมีความพร้อมในด้านอาชีพ รายได้และจัดการภาระหนี้สินที่เหมาะสมแล้วการวางแผนคำนวณวงเงินสินเชื่อโดยอิงจากฐานเงินเดือนที่ได้รับในขณะนั้นก็เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะอย่างน้อย ๆ สามารถคาดการณ์วงเงินที่สถาบันการเงินอนุมัติให้ได้ โดยธนาคารกรุงไทยเปิดช่องทางลงทะเบียนสินเชื่อต่อเติมบ้านผ่านเว็บไซต์ให้ผู้ที่ต้องการขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยได้กรอกข้อมูลเงินเดือน, ภาระหนี้ที่ต้องจ่ายรายเดือนและระยะเวลาผ่อนชำระหนี้ทั้งเงินต้นที่ได้รับอนุมัติจากสินเชื่อบ้านกรุงไทยและดอกเบี้ยบ้านกรุงไทย โดยคำนวณออกมาเป็นตัวเลขตามฐานข้อมูล หากรายได้ รายจ่ายและระยะเวลาที่เลือกชำระหนี้คืนไม่สัมพันธ์กันและเป็นไปได้ว่าจะไม่ได้รับการอนุมัติระบบจะแนะนำให้ขอสินเชื่อซื้อบ้านโดยให้หาผู้กู้ร่วมเพื่อสมัครสินเชื่อบ้านธนาคารกรุงไทย 

นอกจากนี้ยังจะใช้โปรแกรมคำนวณสินเชื่อบ้านกรุงไทยในการประมาณการและคำนวณผ่อนบ้านกรุงไทยและตรวจแบล็คลิสเพื่อทราบยอดเงินที่ต้องผ่อนรายเดือนได้อีกด้วย 

สินเชื่อบ้านกรุงไทยอนุมัติยากไหม? กู้ซื้อบ้านมือหนึ่งและบ้านมือสอง 2022 มีอะไรบ้างที่ต่างกัน?

ไม่เพียงแต่การขอสินเชื่อหรือกู้ซื้อบ้านกรุงไทยเท่านั้นที่หลาย ๆ คนเป็นกังวลเพราะในช่วงวิกฤติโควิด 19 เช่นนี้อาจเป็นไปได้ยากมากที่จะอนุมัติสินเชื่อที่มีมูลค่าสูงเช่นนี้หากคุณไม่มีงานประจำหรือรายได้ที่แน่นอน นอกเสียจากว่ามีเงินดาวน์และมีหลักทรัพย์ค้ำประกันสินเชื่อซื้อบ้านตามที่ธนาคารกำหนด จากการศึกษาขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อบ้านกรุงไทยส่วนใหญ่แล้วหากมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขที่ธนาคารกรุงไทยกำหนด, ประวัติการชำระหนี้ดี, มีหลักฐานและเอกสารถือครองกรรมสิทธิ์หลักประกันถูกต้องตามกฎหมายสินเชื่อที่ต้องการก็จะได้รับการอนุมัติไม่ยากเช่นเดียวกับสินเชื่อบุคคลกรุงไทย 

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยบ้านมือหนึ่งและบ้านมือสองส่วนใหญ่แล้วขั้นตอนจะคล้าย ๆ กัน ความแตกต่างจะอยู่ที่วงเงินที่ได้รับการอนุมัติ, ดอกเบี้ยบ้านกรุงไทยและค่าธรรมเนียมที่เก็บเฉพาะสินเชื่อบ้านธนาคารกรุงไทยในประเภทการกู้เงินเพื่อสร้างบ้านบนที่ดินของตัวเอง / บ้านมือสองเท่านั้น 

จริงไหม? สินเชื่อบ้านกรุงไทยข้าราชการอนุมัติง่ายกว่าสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของคนทั่วไป 

ด้วยเพราะอาชีพข้าราชการเป็นอาชีพที่มั่นคง มีเงินเดือน มีสวัสดิการที่รองรับการใช้ชีวิตทั้งในปัจจุบันและบั้นปลายชีวิตหากจะขอสินเชื่อหรือเงินกู้ที่มีวงเงินสูงและชำระหนี้ในระยะยาวก็จะอนุมัติได้ง่ายกว่าพนักงานออฟฟิศหรืออาชีพอิสระ ซึ่งจะเชื่ออย่างนั้นก็ไม่ถือว่าผิดเสียทีเดียวเพราะสินเชื่อบ้านกรุงไทยข้าราชการที่ปล่อยออกมาเพื่อให้ข้าราชการได้กู้ซื้อบ้านกรุงไทยมีเงื่อนไข หลักเกณฑ์และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เอื้อต่อกลุ่มข้าราชการ แต่ก็ไม่สามารถนำมาตัดสินได้เสียทีเดียวว่าจะอนุมัติได้ง่ายกว่าสินเชื่อบ้านของคนทั่วไป เพราะสินเชื่อบ้านธนาคารกรุงไทยหากคุณไม่มีเอกสาร หลักฐานหรือคุณสมบัติตามที่กำหนดข้างต้นและมีประวัติทางการเงินหรือมีภาระหนี้สินมากกว่ารายได้ก็เป็นไปได้ยากที่สินเชื่อบ้านกรุงไทยจะอนุมัติให้ได้ ทั้งนี้การอนุมัติสินเชื่อขึ้นอยู่กับการพิจารณารายบุคคลและอีกหนึ่งเหตุผลที่สำคัญคือข้าราชการที่จะขอกู้ซื้อบ้านกรุงไทยให้ได้รับการอนุมัติที่ง่ายและจ่ายดอกเบี้ยบ้านกรุงไทยในอัตราที่เหมาะสมคือต้องสมัครสินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์อาชีพอิสระที่ให้บริการเฉพาะสำหรับข้าราชการเท่านั้น

นอกจากการคำนวณสินเชื่อบ้านกรุงไทยผ่านเว็บไซต์ของธนาคารกรุงไทยแล้วยังใช้ช่องทางออนไลน์อื่นเพื่อคำนวณยอดเงินที่ต้องการกู้และยอดชำระที่ต้องจ่ายในแต่ละงวดอีกด้วย โดยสามารถกรอกข้อมูล รายละเอียดลงในแอพคำนวณผ่อนบ้านเพื่อที่จะได้รู้แนวทางในการวางแผนขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยได้อย่างรัดกุมมากที่สุด 


อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้