สินเชื่อบ้านกรุงศรี

 • สินเชื่อบ้านกรุงศรี

  สินเชื่อบ้านกรุงศรีอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีที่อยากบอกต่อ

  ฐานรายได้: ไม่กำหนดรายได้ (ต้องมีรายได้แน่นอน)

  อัตราดอกเบี้ย: ตั้งแต่ 4.02%-4.52% ต่อปี

  วงเงิน: สูงสุด 90% ของราคาประเมินหลักทรัพย์

อาชีพเหล่านี้แนะนำขอสินเชื่อบ้านกรุงศรี 2565 รับเงื่อนไขพิเศษ

นอกจากพนักงานที่มีรายได้ประจำ, ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ, ข้าราชการ รวมถึงผู้ที่มีความสามารถทางการเงินที่ผ่านการพิจารณาของธนาคารสามารถขอสินเชื่อบ้านได้แล้ว สินเชื่อบ้านธนาคารกรุงศรียังให้สิทธิผู้ที่มีอาชีพดังต่อไปนี้ขอวงเงินสินเชื่อโดยได้รับการพิจารณาอนุมัติภายใต้เงื่อนไขเฉพาะ

 • อาชีพในกลุ่มวิชาทางการแพทย์ (หมอ), สัตวแพทย์, หมอฟัน และเภสัชกร ทั้งนี้ต้องมีใบประกอบวิชาชีพที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานดังกล่าว
 • ผู้พิพากษา
 • นักบิน (กัปตัน) ปฏิบัติงานให้กับสายการบินพาณิชย์

อาชีพข้างต้นเมื่อจะขอสินเชื่อบ้านข้อมูลจากสินเชื่อบ้านกรุงศรี pantip 2565 แนะนำว่าจะต้องทำงานในองค์กรหรือหน่วยงานปัจจุบันมาแล้วอย่างน้อย 2 ปีและต้องไม่อยู่ช่วงเข้าทำงานใหม่ซึ่งยังไม่ผ่านช่วงทดลองงาน (probation) ในส่วนของวงเงินสินเชื่อสามารถอนุมัติให้ได้สูงสุดที่ 100% จากการตีราคาหลักทรัพย์สินเชื่อบ้านกรุงศรีที่นำมาค้ำประกัน โดยมีโปรโมชั่นดอกเบี้ยบ้านกรุงศรีเมื่อขอสินเชื่อบ้านเริ่มต้นที่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป 

ต้องการซื้อบ้านอยู่ร่วมกันกับเพื่อน (สนิท) ทำได้แล้ววันนี้ ขอสินเชื่อบ้านกรุงศรีง่ายสุด 

ธนาคารกรุงศรีสินเชื่อบ้าน 2022 ทำให้เห็นแล้วว่าไม่จำเป็นเสมอไปที่จะต้องสมัครสินเชื่อเพื่อซื้อบ้านร่วมกันกับคู่สมรส พ่อ แม่ หรือบุคคลอื่นตามกฎหมายกำหนดไว้ เพราะยุคสมัยที่เปลี่ยนไปบั้นปลายชีวิตของแต่ละคนอาจเลือกอยู่ร่วมกันกับเพื่อนสนิทก็เป็นได้และเพื่อความมั่นคงในการใช้ชีวิตการขอสินเชื่อบ้านจึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างมาก ซึ่งทางสินเชื่อบ้านกรุงศรีกำหนดเงื่อนไขอนุมัติวงเงินสินเชื่อ ดังนี้

 • ทางด้านกรุงศรีสินเชื่อบ้านให้สิทธิเฉพาะบุคคลธรรมดา (ไม่ใช่นิติบุคคล) สามารถยื่นขอสินเชื่อเพื่อซื้อบ้านภายใต้เงื่อนไขนี้ได้และจะต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้นทั้งผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วม
 • อายุขั้นต่ำอย่างน้อย 30 ปี และเมื่อรวมระยะเวลาผ่อนชำระหนี้สินเชื่อบ้านธนาคารกรุงศรีแล้วต้องไม่เกิน 65 ปี
 • สินเชื่อบ้านกรุงศรีกำหนดเงินเดือนผู้กู้หลักไว้ขั้นต่ำที่ 50,000 บาท ซึ่งทั้งผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วมต้องทำงานในหน่วยงาน / องค์กรปัจจุบันมาแล้วเป็นเวลา 2 ปีขึ้นไป
 • ต้องมีหลักฐานยืนยันสำหรับขอสินเชื่อบ้านได้ว่าทั้งคู่มีความสัมพันธ์ / เกี่ยวข้องกันและทำร่วมกันมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี ซึ่งหลักฐานที่นำมาแสดงต่อธนาคารกรุงศรีสินเชื่อบ้านได้ เช่น เงินฝากในบัญชีธนาคารที่ได้เปิดร่วมกัน เป็นต้น

ขอรีไฟแนนซ์บ้านกรุงศรียากไหม? และต้องขอสินเชื่อบ้านกรุงศรีในรูปแบบใด?  

ในขณะที่ราคาสินค้าเพิ่มขึ้นแต่รายจ่ายเท่าเดิมทำให้ภาระทางการเงินที่มีอยู่แล้วกลับหนักขึ้นอีก โดยเฉพาะผู้ที่ต้องรับผิดชอบในการผ่อนชำระสินเชื่อบ้าน ซึ่งมีวงเงินสินเชื่อค่อนข้างสูงและใช้เวลาในการผ่อนนานกว่าสินเชื่อประเภทอื่น ทั้งนี้หากคุณต้องการลดภาระทางการเงินและได้คำนวณผ่อนบ้านกรุงศรีแล้วว่าหากขอสินเชื่อบ้านกรุงศรี – รีไฟแนนซ์จะช่วยให้ภาระหนี้สินลดลง ขอแนะนำให้เช็คข้อมูลดังต่อไปนี้ก่อนเป็นลำดับแรกซึ่งจะช่วยให้วางแผนขอสินเชื่อบ้านธนาคารกรุงศรีได้ง่ายขึ้น 

 • ธนาคารกรุงศรีสินเชื่อบ้านกำหนดให้ขอรีไฟแนนซ์บ้านได้ก็ต่อเมื่อมีการผ่อนชำระตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ซึ่งต้องผ่อนให้ครบทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยบ้านกรุงศรี
 • วงเงินสินเชื่อที่อนุมัติได้ไม่เต็มจำนวนแต่จะอยู่ที่ประมาณ 80% – 95% ของราคาประเมิน
 • การขอรีไฟแนนซ์กับสินเชื่อบ้านกรุงศรีช่วยให้ภาระหนี้สินลดลงโดยเฉพาะดอกเบี้ยบ้านกรุงศรีแต่ระยะเวลาในการชำระหนี้จะนานขึ้น

สินเชื่อบ้านธนาคารไหนอนุมัติง่ายสุด? คงตอบคำถามนี้ได้ไม่ชัดเจนนักขึ้นอยู่กับวิธีการ ขั้นตอนและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง แต่ถ้าถามว่าธนาคารใดมีสินเชื่อบ้านมากที่สุด สินเชื่อบ้านกรุงศรีคือคำตอบที่ดีที่สุดในขณะนี้


อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้