สินเชื่อนาโนพ่อค้าแม่ค้า

 • สินเชื่อนาโนพ่อค้าแม่ค้า

  ขอสินเชื่อนาโนพ่อค้าแม่ค้าสำหรับผู้ประกอบอาชีพค้าขาย

  ฐานรายได้: ไม่กำหนดรายได้

  อัตราดอกเบี้ย: 33% ต่อปี

  วงเงิน: ไม่กำหนดวงเงิน

“เอสเอส” สินเชื่อนาโนพ่อค้าแม่ค้าจากธนาคารไทยเครดิต ปี 2022

ถ้าพูดถึงเรื่องการขอสินเชื่อ บางคนอาจจะรู้สึกถอดใจไปก่อนแล้วเพราะการกู้เงินให้ผ่านการอนุมัติจากธนาคารไม่ใช่เรื่องง่าย ด้วยคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ต่างๆในการใช้พิจารณาอนุมัติสินเชื่อมีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาจาก อาชีพ ประวัติการใช้จ่ายต่างๆรวมไปถึงเครดิตของผู้กู้เอง โดยเฉพาะหากคุณประกอบอาชีพอิสระ เช่น อาชีพพ่อค้าที่เปิดร้านขายของชําแล้วละก็ บอกเลยว่ากู้เงินยากมาก เนื่องด้วยอาชีพอิสระอย่างพ่อค้าแม่ค้ามักมีรายได้ที่ไม่แน่นอนเป็นทุนเดิมอยู่ก่อนแล้ว แต่อย่างไรก็ตามก็อย่าเพิ่งถอดใจรีบไปกู้เงินกับเจ้าหนี้นอกระบบไปเสียก่อนเพราะในปี 2565 ธนาคารไทยเครดิตได้ออกสินเชื่อนาโนพ่อค้าแม่ค้าสำหรับผู้ประกอบอาชีพพ่อค้าที่ต้องการเงินทุนไปขยายกิจการร้านค้าขนาดเล็กหรือหากว่ามีร้านอยู่แล้วและต้องการกู้สินเชื่อพ่อค้าแม่ค้าก็ทำได้เช่นกัน 

สินเชื่อนาโนพ่อค้าแม่ค้าตัวล่าสุดจากธนาคารไทยเครดิต ได้แก่ สินเชื่อนาโนเอสเอส ซึ่งสินเชื่อดังกล่าวเป็นสินเชื่อแบบถูกกฎหมายและมีอัตราดอกเบี้ยไม่แพง (ดอกเบี้ยปีละ 33%) จึงหมดปัญหากังวลใจในเรื่องการทวงหนี้โหดแบบเงินกู้นอกระบบอย่างแน่นอน ทั้งนี้ยังคิดดอกเบี้ยเป็นแบบลดต้นลดดอกด้วย โดยมีวงเงินกู้สูงสุดรายละ 80,000 บาท ในการกู้ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

สำหรับผู้ที่สนใจอยากจะสมัครสินเชื่อนาโนเอสเอสสามารถลงทะเบียนขอสินเชื่อนาโนพ่อค้าแม่ค้าได้แล้ววันนี้ที่ช่องทางออนไลน์หน้าเว็บไซต์ธนาคารไทยเครดิต

สินเชื่อนาโนพ่อค้าแม่ค้าเอสเอสให้ใครกู้ได้บ้าง

สำหรับสินเชื่อนาโนพ่อค้าแม่ค้าเอสเอสจากธนาคารไทยเครดิตได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่ต้องการกู้สินเชื่อแม่ค้าแผงลอย 2565ไว้ว่าต้องเป็นพ่อค้าหรือแม่ค้าคนไทยที่มีอายุครบ 25 ปีขึ้นไป มีร้านค้าตั้งอยู่ในตลาดหรือบริเวณใกล้ๆกับธนาคารไทยเครดิตในระยะไม่เกิน 15 กิโลเมตร ผู้ที่จะขอสินเชื่อร้านค้าขนาดเล็กดังกล่าวต้องทำกิจการค้าขายนั้นๆมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

สำหรับหลักฐานที่จะต้องใช้ประกอบการขอสินเชื่อนาโนพ่อค้าแม่ค้า ก็จะต้องเตรียมบัตรประชาชน หนังสือที่แสดงความยินยอมให้ตรวจเครดิตบูโรและสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมทั้งเตรียมภาพถ่ายของร้านค้าที่ทำอยู่ หากมีหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ก็นำมาเป็นหลักฐานด้วย แต่หากไม่มีก็ไม่เป็นไรเพราะสินเชื่อดังกล่าวเป็นสินเชื่อไม่มีทะเบียนการค้าอยู่แล้ว

กู้เงินกับสินเชื่อนาโนพ่อค้าแม่ค้าดีอย่างไร

 • ไม่ต้องกังวลกับอัตราดอกเบี้ย เพราะคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
 • กู้ง่าย ไม่ต้องใช้คนค้ำ ไม่ต้องใช้หลักประกัน
 • เนื่องจากสินเชื่อนาโนพ่อค้าแม่ค้าเป็นสินเชื่อหมุนเวียนระยะสั้นและจะมีการทบทวนวงเงินในทุกๆปี ถ้ามีการต่ออายุก็สามารถเบิกใช้วงเงินได้เรื่อยๆ
 • ให้วงเงินสูง

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้