สินเชื่อส่วนบุคคลเมืองไทยแคปปิตอล

 • สินเชื่อส่วนบุคคลเมืองไทยแคปปิตอล

  สินเชื่อส่วนบุคคลเมืองไทยแคปปิตอลสะดวกไม่ใช้คนค้ำ

  ฐานรายได้: ไม่กำหนดรายได้

  อัตราดอกเบี้ย: ไม่เกิน 25% ต่อปี

  วงเงิน: สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท

รู้ก่อนกู้!! สินเชื่อส่วนบุคคลเมืองไทยแคปปิตอล 2565, วงเงินสินเชื่อนำเงินไปใช้อะไรได้บ้าง? 

การนำเงินที่ได้จากการกู้ ยืมและการขอสินเชื่อธนาคารหรือสถาบันการเงินไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนอกจากต้องวางแผนกู้เงินให้ได้ตามจำนวนเงินที่ต้องการแล้ว การนำไปใช้ให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของสินเชื่อเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามและนี่จึงเป็นที่มาของบทความเกี่ยวกับการกู้เงินเมืองไทยแคปปิตอลเพื่อทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ของสินเชื่อส่วนบุคคลเมืองไทยแคปปิตอลในปีนี้ว่าวงเงินสินเชื่อดังกล่าวสามารถใช้งานเพื่อการใดได้บ้าง โดยหลัก ๆ แล้วจะนำไปใช้เพื่อ

 • เป็นเงินทุนสำรองไว้ใช้ตามความจำเป็นส่วนตัวในกรณีต่าง ๆ 
 • สินเชื่อเมืองไทยแคปปิตอลเป็นวงเงินที่เหมาะกับขอสินเชื่อเพื่อลงทุนในการค้าขายหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในอาชีพระดับรายย่อย ระดับครัวเรือนหรือบุคคล

จากบริการที่ผ่านมาสินเชื่อส่วนบุคคลเมืองไทยแคปปิตอลไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์สำหรับการใช้จ่ายเฉพาะด้านอย่าง การรักษาพยาบาล, การศึกษา, สร้างบ้าน, เอารถเข้าเมืองไทยแคปปิตอล หรืออื่น ๆ แต่อย่างใด

สินเชื่อส่วนบุคคลเมืองไทยแคปปิตอล ขอสินเชื่อ 2022 เมืองไทยแคปปิตอลใช้เอกสารอะไรบ้าง? ต้องมีคนค้ำประกันสินเชื่อหรือไม่? 

สินเชื่อบุคคลเมืองไทยแคปปิตอลไม่ได้จัดว่าเป็นสินเชื่อ เงินกู้ออนไลน์แต่อย่างใด ซึ่งเป็นสถาบันการเงินในรูปแบบหนึ่งที่ให้บริการทางการเงินที่ต่าง ๆ ออกไปจากธนาคารแต่สามารถกู้เงิน ยืมเงินหรือสมัครสินเชื่อตามความจำเป็นในเบื้องต้นได้ ทั้งนี้วงเงินที่ได้ไม่สูงมากนัก เพราะสินเชื่อส่วนบุคคลเมืองไทยแคปปิตอลเน้นจำนวนเงินที่ใช้เพื่อสำรองที่เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตประจำวันเป็นหลักและให้ความสะดวกแก่ผู้กู้ในการเข้าถึงสินเชื่อที่ง่ายกว่าธนาคาร ซึ่งในการกู้เงินเมืองไทยแคปปิตอลประเภทสินเชื่อบุคคลไม่จำเป็นต้องมีหลักประกันทางการเงินเพียงแค่เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วว่ามีประวัติทางการเงินที่ดีและน่าเชื่อถือได้ก็สามารถขอสินเชื่อได้ โดยจำเป็นต้องมีเอกสาร ดังนี้

 • เอกสารที่สามารถระบุได้ว่าเคยใช้บริการจากเมืองไทยแคปปิตอลสินเชื่อส่วนบุคคลหรือสินเชื่ออื่นมาก่อนหน้านี้
 • ทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน (ฉบับจริง) ของผู้กู้ หากมีการขอข้อมูลบุคคลค้ำประกันจำเป็นต้องนำเอกสารเหล่านี้มาแสดงเพื่อขอสินเชื่อส่วนบุคคลเมืองไทยแคปปิตอลด้วยเช่นเดียวกัน 

จากรีวิวการขอสินเชื่อโดยมากแล้วพบว่าวงเงินที่ได้จะเริ่มต้นตั้งแต่ 3000 – 20000 บาทวงเงินเทียบเท่าศรีสวัสดิ์สินเชื่อส่วนบุคคล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่และความสามารถทางการเงินของผู้กู้

เมื่อได้รับอนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคลเมืองไทยแคปปิตอลแล้ว ต้องชำระค่างวดอย่างไร? หากจะกู้เงินในปี 2565 ดอกเบี้ยแพงไหม? 

เมื่อได้รับแจ้งผลอนุมัติสินเชื่อแล้วต้องลงนามตกลงในสัญญากู้เงินเมืองไทยแคปปิตอลก่อนที่จะได้รับเงินและต่อมาต้องชำระค่างวดเมืองไทยแคปปิตอลซึ่งแบ่งออกเป็นเงินต้นและดอกเบี้ยโดยถูกคิดอัตรา 24% ต่อปีตามที่กฎหมายกำหนด ฐานการคำนวณเป็นแบบลดต้นลดดอกเหมือนการขอสินเชื่อธนาคารและต้องจ่ายเป็นรายเดือนทุกเดือนจนกว่าจะครบตามสัญญา ซึ่งระยะเวลานานสุดกำหนดไว้ที่ 36 เดือน 

ถามว่าดีไหม? ที่สินเชื่อส่วนบุคคลเมืองไทยแคปปิตอลกำหนดให้ชำระค่างวดรูปแบบดังกล่าว จากรีวิวส่วนใหญ่ของผู้ที่เคยกู้เงินบอกว่าแม้ในช่วงแรกของการชำระหนี้สินเชื่อบุคคลเมืองไทยแคปปิตอลจะสูงแต่งวดหลัง ๆ ค่าใช้จ่ายจะถูกลง ไม่ต้องแบกรับภาระหนี้ที่สูงตลอดสัญญา ทั้งนี้หากต้องการปิดยอดเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติจากสินเชื่อส่วนบุคคลเมืองไทยแคปปิตอลก็สามารถทำได้ โดยที่ไม่มีเสียค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมจากการปิดยอดเงินกู้ดังกล่าวก่อนครบกำหนดระยะเวลา 

สินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารไหนดี? เงื่อนไขน้อย อนุมัติวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลดอกเบี้ยต่ําได้เร็วและที่สำคัญใช้จ่ายได้ตามวัตถุประสงค์ของสินเชื่อส่วนบุคคลโดยมีดอกเบี้ยไม่สูงนัก สินเชื่อส่วนบุคคลเมืองไทยแคปปิตอลคืออีกหนึ่งสินเชื่อที่เชื่อถือได้และอยากให้สมัครในปี 2022 นี้ ซึ่งอาจตรงกับความต้องการมากกว่าเงินกู้จากธนาคารเสียอีก 


อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้