สินเชื่อส่วนบุคคลประกันสังคม

 • สินเชื่อส่วนบุคคลประกันสังคม

  สินเชื่อส่วนบุคคลประกันสังคมพร้อมช่วยเหลือธุรกิจสู้โควิด

  ฐานรายได้: ไม่กำหนดรายได้

  อัตราดอกเบี้ย: ตั้งแต่ 2.75-4.75% ต่อปี

  วงเงิน: สูงสุดไม่เกิน 30 ล้านบาท (ขึ้นอยู่กับจำนวนลูกจ้า)

ยังมีอีกไหม? สินเชื่อส่วนบุคคลประกันสังคม 2565 สำหรับผู้ประกันตน ม.33, 39 และ 40

หลังจากที่สำนักงานประกันสังคมได้มีนโยบายช่วยเหลือลูกจ้างในสถานประกอบการและผู้ประกอบอาชีพอิสระ ตามสิทธิการจ่ายเงินประกันสังคมในมาตรา 33, 39 และ 40 ให้ยื่นเรื่องเพื่อขอสินเชื่อหรือใช้บริการเงินกู้ประกันสังคมได้ในช่วงแรกของวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ในปลายปี 2563 จนถึงปี 2564 แต่หลังจากนั้นด้วยนโยบายช่วยเหลือและสนับสนุนทางการเงินของรัฐบาลและการปล่อยสินเชื่อฉุกเฉินของธนาคารต่าง ๆ ที่มีอย่างแพร่หลายส่งผลให้การกู้ประกันสังคมในสินเชื่อส่วนบุคคลประกันสังคมไม่ได้ถูกขยายเวลาให้บริการต่อเนื่องในปีนี้

แม้วงเงินสินเชื่อประกันสังคมที่ปล่อยออกมาในช่วงไตรมาสแรกของปี 2565 / 2021 จะไม่รูปแบบของสินเชื่อที่ใครหลาย ๆ คนต้องการอย่างสินเชื่อส่วนบุคคลประกันสังคม แต่เงินอุดหนุนที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามสิทธิ์ก็ยังได้รับเหมือนเดิมและไม่แน่ว่าอาจจะได้รับเงินสนับสนุนเรารักกัน ม.33 และเราชนะ ม.39 / 40 เหมือนที่เคยได้รับมาในช่วงปี 2564 อีกครั้งโดยไม่ต้องดำเนินการขอสินเชื่อหรือลงทะเบียนในช่องทางออนไลน์ใหม่แต่อย่างใด

อัพเดท! สินเชื่อส่วนบุคคลประกันสังคม, ประกันสังคมปล่อยสินเชื่อผู้ประกันตนล่าสุดแบบใด? 

จากที่เมื่อก่อนทางประกันสังคมให้บริการสินเชื่อสำหรับผู้ประกันตนรายบุคคลได้มีวงเงินพร้อมใช้ในยามจำเป็นช่วงวิกฤติโควิด 19 โดยกำหนดให้ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันวงเงินสินเชื่อประกันสังคมที่ต้องการและคิดดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 3 – 5% แต่ในครั้งนี้ด้วยนโยบายและการดำเนินการที่แตกต่างไปจากเดิม ซึ่งได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบเดิมจากสินเชื่อส่วนบุคคลประกันสังคมเป็นสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงานให้แก่นายจ้างที่ต้องการเงินก้อนไว้สำหรับเป็นทุนจากพนักงานต่อไปจนกว่าสถานการณ์ต่าง ๆ จะดีขึ้น ซึ่งนับว่าเป็นเงินกู้ประกันสังคมล่าสุดที่ยังเปิดให้ลงทะเบียนได้ในขณะนี้ แต่ต้องตรวจสอบสิทธิ์เข้าถึงบริการสินเชื่อกับสำนักงานประกันสังคมก่อนที่จะดำเนินการใด ๆ ทั้งสิ้น 

สินเชื่อส่วนบุคคลประกันสังคมสำหรับนายจ้างสามารถยื่นขอสินเชื่อ 2565 ได้ที่ไหน? 

ย้อนไปช่วงปี 2563 – 2564 ที่เปิดให้กู้ประกันสังคมเป็นครั้งแรกในส่วนของสินเชื่อส่วนบุคคลประกันสังคมสำหรับผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธิ์และต้องการใช้เงินก้อนตามความจำเป็นโดยผ่านการพิจารณาคุณสมบัติในเบื้องต้นสามารถสมัครสินเชื่อได้จากสถาบันการเงินที่ร่วมโครงการเงินกู้ประกันสังคม เช่นดำเนินการยื่นขอสินเชื่อประกันสังคมกสิกร (Kbank) ซึ่งจำเป็นต้องยื่นเรื่องด้วยตัวเอง ณ สำนักงานสาขาของธนาคารที่ใกล้เคียง ตามวันและเวลาที่กำหนดเท่านั้นหรือจะขอสินเชื่อประกันสังคมกับธนาคารออมสินและสามารถลงทะเบียนสินเชื่อประกันสังคมกับธนาคารกรุงไทยได้เช่นเดียวกัน แต่เพราะในครั้งนี้สินเชื่อดังกล่าวไม่ได้เปิดให้บริการแก่คนทั่วไป ซึ่งจะมีเฉพาะสินเชื่อสำหรับนายจ้างเท่านั้น ดังนั้นการกำหนดว่าจะยื่นขอสินเชื่อได้ที่ไหนนั้นจะมีการปรับเปลี่ยนจากสินเชื่อส่วนบุคคลประกันสังคมที่ผ่านมาด้วย โดยจะมีแค่สถาบันการเงินหลัก 5 แห่ง คือ

 • ธ. กรุงเทพ
 • ธ. กรุงไทย
 • ธ. กสิกร
 • ธ. UOB
 • ธ. EXIM Bank

ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนด ระยะเวลาที่ประกันสังคมปล่อยสินเชื่อผู้กันตนล่าสุดระบุไว้ โดยดอกเบี้ยจะคิดเริ่มต้นที่ร้อยละ 2.75 – ร้อยละ 4.75 ในอัตราคงที่ขึ้นอยู่กับหลักประกันที่นำมาใช้ประกอบการพิจารณาขอสินเชื่อส่วนบุคคลประกันสังคมในครั้งนี้ เพราะถึงแม้การกู้ประกันสังคมจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่รายละเอียดส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อยังคงไว้ซึ่งเงื่อนไขเดิม

สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33, 39 และ 40 ที่ตั้งหน้าตั้งตารอลงทะเบียนในสินเชื่อส่วนบุคคลประกันสังคมประจำปี 2565 อาจไม่เป็นตามที่ใจคิด แต่ก็ยังขอสินเชื่อจากธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นให้บริการอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้จะไม่สามารถกู้ประกันสังคมได้ แต่การที่ชำระเงินประกันสังคมทุกเดือนก็ช่วยให้คุณได้ใช้สิทธิ์ที่สมควรได้อย่างเต็มที่ รอบนี้ให้เจ้าของกิจการ นายจ้าง ได้นำเงินกู้ประกันสังคมไปใช้เพื่อการจ้างงานในช่วงวิกฤติเช่นนี้ก่อน 


อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้