สินเชื่อส่วนบุคคลศรีสวัสดิ์

 • สินเชื่อส่วนบุคคลศรีสวัสดิ์

  เปิดให้สมัครได้แล้วกับสินเชื่อส่วนบุคคลศรีสวัสดิ์

  ฐานรายได้: เริ่มต้น 30,000 บาท/เดือน

  อัตราดอกเบี้ย: ไม่เกิน 24% ต่อปี

  วงเงิน: สูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท

รู้จักสินเชื่อส่วนบุคคลศรีสวัสดิ์ให้มากขึ้นก่อนขอสินเชื่อในปี 2565 

ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปและการให้บริการที่หลากหลายเข้าถึงความต้องการของคนในสังคมได้มากขึ้น การกู้เงินหรือขอสินเชื่อไม่ได้ถูกจำกัดให้ดำเนินการได้เฉพาะธนาคารเท่านั้นเพราะยังมีสถานบันการเงินในรูปแบบอื่นที่ต่างกันออกไปที่สามารถขอสินเชื่อส่วนบุคคลได้แต่อาจจะมีขั้นตอน วิธีการและเงื่อนไขในการใช้บริการที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณสนใจในผลิตภัณฑ์สินเชื่อจากผู้ให้บริการรายใด แต่หากคุณอยากสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลจากศรีสวัสดิ์ ต้องอ่านบทความนี้จนจบแล้วคุณจะทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องและช่วยให้เข้าใจรูปแบบบริการทางการเงินในกลุ่มผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคลศรีสวัสดิ์มากยิ่งขึ้น แน่นอนว่ามีผลต่อการตัดสินใจสมัครสินเชื่อของคุณอย่างแน่นอน

สินเชื่อส่วนบุคคลศรีสวัสดิ์ pantip, ขอสินเชื่อส่วนบุคคลต้องรู้รายละเอียดผลิตภัณฑ์สินเชื่อก่อน

ขึ้นชื่อว่าสินเชื่อบุคคลแล้วนั้นผู้กู้จะต้องเข้าใจว่าเป็นการอนุมัติวงเงินเพื่อนำมาใช้จ่ายตามความจำเป็นของแต่ละคน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วไม่ได้กำหนดว่าต้องใช้จ่ายเฉพาะเพื่อการใดการหนึ่งเท่านั้นและต้องมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก กำหนดคุณสมบัติของผู้กู้ในเบื้องต้นให้คนทั่วไป พนักงานบริษัทหรืออาชีพอิสระสามารถเข้าถึงได้ง่าย สำหรับใครที่สนใจในส่วนของสินเชื่อส่วนบุคคลศรีสวัสดิ์รายละเอียดพื้นฐาน เงื่อนไขการขอสินเชื่อก็ไม่ต่างจากที่ได้กล่าวถึงก่อนหน้านี้มากนัก แต่จุดเด่นของสินเชื่อดังกล่าวที่ทุกคนต้องรู้ คือ

 • สินเชื่อศรีสวัสดิ์ไม่มีหลักทรัพย์ ไม่มีบุคคลค้ำประกันก็ขอสินเชื่อได้ แค่มีคุณสมบัติรายได้ขั้นต่ำ 30000 บาทและได้รับการบรรจุเข้าทำงานอย่างน้อย 4 เดือน
 • เมื่อได้รับอนุมัติจากสินเชื่อส่วนบุคคลศรีสวัสดิ์แล้วจะมีเงินโอนเข้าบัญชีเต็มจำนวนทั้งก้อนในครั้งเดียว ให้คุณเบิกจ่ายได้ตามต้องการ 
 • หากเปรียบเทียบกับผู้ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลในลักษณะเดียวกัน สินเชื่อส่วนบุคคลศรีสวัสดิ์มีวงเงินอนุมัติให้สูงกว่าโดยกำหนดเพดานสูงสุดที่ 5 เท่าของรายได้ (30,000*5 = 150,000 บ.) หรือตามเกณฑ์พิจารณาสูงสุด 2,000,000 บาท

ขอสินเชื่อส่วนบุคคลศรีสวัสดิ์ครั้งแรกมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่จำเป็น ศรีสวัสดิ์ใช้เอกสารอะไรบ้าง? หากต้องการสมัครเงินกู้ในประเภทสินเชื่อส่วนบุคคล 2022

สำหรับใครที่เพิ่งจะกู้เงินหรือสมัครสินเชื่อเป็นครั้งแรก อย่างเพิ่งมั่นใจว่าในการดำเนินการจะไม่มีค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื่นใดถึงแม้ว่าสินเชื่อนั้น ๆ จะระบุว่าไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เพราะอย่างน้อย ๆ แล้วคุณจะต้องเตรียมเงินไว้บางส่วนเพื่อชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขอสินเชื่อเป็นครั้งแรกจากสินเชื่อส่วนบุคคลศรีสวัสดิ์ที่จะต้องมีค่าใช้จ่ายเหล่านี้อย่างแน่นอน

 • ศรีสวัสดิ์เงินสดทันใจดอกเบี้ยประเภทสินเชื่อส่วนบุคคลในอัตราร้อยละ 15 / ปี 
 • อัตราค่าธรรมเนียมที่คิดจากการขอใช้เงินจากสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติเริ่มต้นที่ร้อยละ 4.99% – 13% ขึ้นอยู่กับวงเงินสินเชื่อ
 • ค่าภาษี (อากรแสตมป์) เรียกเก็บตามกฎหมาย วงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลศรีสวัสดิ์ไม่เกิน 10,000 บ. ต้องจ่ายในอัตราร้อยละ 0.05 

และยังมีค่าใช้จ่ายอื่นที่ (อาจ) เกิดขึ้นจากการดำเนินการ, การติดตามทวงหนี้หรือค่าปรับต่าง ๆ ที่คิดจากการผิดสัญญาในการขอสินเชื่อส่วนบุคคล ส่วนเอกสารที่ต้องมีไม่ต่างจากการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลอื่น คือ บัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน, สลิปเงินเดือน (statement) ย้อนหลัง 3 เดือน และสำเนาบัญชีธนาคารที่จะโอนเงินเข้า หลักฐานทั้งหมดนี้ต้องเป็นของผู้ที่ขอสินเชื่อเท่านั้น 

ศรีสวัสดิ์แคปปิตอลอนุมัติยากไหม? จากที่ผ่านมาจะสังเกตได้ว่าสินเชื่อส่วนบุคคลศรีสวัสดิ์ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก แม้จะกำหนดฐานเงินเดือนสูงถึง 30000 บาท แต่รับประกันได้เลยว่าเมื่อผ่านการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ มีเอกสารครบ ประวัติดีและเป็นลูกค้าเก่าวงเงินสินเชื่อจะอนุมัติได้ง่าย 


อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้