สินเชื่อแม่ค้าแผงลอย 2565

  • สินเชื่อแม่ค้าแผงลอย 2565

    ขอสินเชื่อแม่ค้าแผงลอย 2565 อัพเดทล่าสุดอนุมัติไว

    ฐานรายได้: ไม่กำหนดรายได้

    อัตราดอกเบี้ย: 33% ต่อปี

    วงเงิน: สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

ขอสินเชื่อแม่ค้าแผงลอย 2565 ที่ไหนดี

สำหรับแม่ค้าแผงลอยเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีความต้องการเงินทุนเพื่อใช้หมุนเวียนในร้านค้าทุกๆ วัน และจำนวนผู้ที่ประกอบอาชีพค้าขายก็มีอยู่เป็นจำนวนมากในประเทศซึ่งปัญหาที่เราพบได้โดยส่วนใหญ่คือพ่อค้า แม่ค้าแผงลอยมักจะไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อที่ถูกกฎหมายจึงเป็นสาเหตุให้กลุ่มอาชีพพ่อค้าแม่ค้าจำเป็นต้องใช้บริการขอกู้เงินกับแหล่งเงินกู้นอกระบบเพื่อที่จะกู้เงินค้าขายทำทุนในวันต่อไป

สาเหตุที่ธนาคารปล่อยกู้สินเชื่อแม่ค้าแผงลอย 2565ได้ยากอาจจะเกิดจากความไม่มั่นใจว่าพ่อค้า แม่ค้าจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้ตามกำหนดเวลาเพราะอาชีพพ่อค้าแม่ค้าแผงลอยมักไม่มีหลักฐานรายได้ที่ชัดเจนนั่นเอง เราจึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมสินเชื่อแม่ค้าแผงลอย 2565 จึงมีน้อย

แต่อย่างไรก็ตามสินเชื่อหาบเร่แผงลอยและอาชีพอิสระ 2565ที่ถูกกฎหมายก็ยังพอมีอยู่บ้าง ซึ่งเดี๋ยวจะมาดูไปพร้อมกันว่าสินเชื่อแม่ค้าแผงลอย 2565มีตัวไหนที่น่าสนใจบ้าง

สินเชื่อแม่ค้าแผงลอย 2565

สินเชื่อแม่ค้าตลาดนัดมีน้อยก็จริงแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีเลย เราพบว่าในปี 2565 ก็มีธนาคารปล่อยกู้ให้กับกลุ่มอาชีพพ่อค้า แม่ค้าอยู่บ้างโดยจะมีสินเชื่อที่อยู่ในรูปแบบสินเชื่อนาโนพ่อค้าแม่ค้าที่ให้วงเงินสูงและดอกเบี้ยต่ำ อย่างเช่น สินเชื่อแม่ค้าแผงลอย 2565 จากธนาคารไทยเครดิต 

ข้อดีคือไม่ต้องมีคนมาช่วยค้ำประกันก็กู้ได้ วงเงินที่ให้ค่อนข้างสูงอยู่ที่ 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ยก็ไม่เกินปีละ 35% แถมยังคิดดอกเบี้ยแบบลดต้น ลดดอกอีกด้วย ในการกู้เงินใช้เอกสารที่เป็นภาพถ่ายร้านค้าของผู้กู้ (เพื่อใช้ยืนยันว่าผู้ขอกู้เงินประกอบอาชีพพ่อค้า แม่ค้าจริงๆ) บัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ และทะเบียนบ้าน

ทางธนาคารจะมีการเช็คประวัติเครดิตบูโรของผู้กู้ด้วย ดังนั้นใครที่กำลังจะขอสินเชื่อแม่ค้าแผงลอย 2565 ของธนาคารไทยเครดิตก็จะต้องรีบทำให้ประวัติการกู้เงินเคลียร์ที่สุด

ข้อควรแนะนำก่อนขอสินเชื่อแม่ค้าแผงลอย 2565

สิ่งสำคัญสำหรับการสมัคร สินเชื่อพ่อค้าแม่ค้าให้ผ่านง่ายๆ ในปี 2022 คือควรจะมีการจัดเก็บเอกสารต่างๆที่เกี่ยวกับรายจ่ายของตัวเองไว้ เช่น บิลค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ รวมไปถึงรายการเดินบัญชีต่างๆที่มีการใช้ในการประกอบกิจการ ซึ่งเอกสารเหล่านี้มีประโยชน์มากที่จะช่วยให้การกู้สินเชื่อหาบเร่แผงลอยและอาชีพอิสระ 2565 ผ่านการพิจารณาได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้การใช้จ่ายเงินในบัญชีธนาคารก็ไม่ควรที่จะใช้จนเกลี้ยงบัญชี แต่ควรมีเงินเหลือติดบัญชีไว้เล็กน้อยตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป เพราะหนึ่งในหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อแม่ค้าแผงลอย 2565 ธนาคารก็จะพิจารณาจากพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้กู้ด้วย


อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้