ซื้อสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส คุ้มค่าไหม รางวัลสลาก ธ.ก.ส มีอะไรบ้างและวิธีซื้อทำอย่างไร 2567

ข้อดีของการสะสมสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส และมีรางวัลอะไรบ้าง 2024/2567

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส คืออะไร จะเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์อีกทางเลือกสำหรับวิธีการออมเงินโดยการซื้อสลากออมทรัพย์ และจะมีโอกาสได้ลุ้นการถูกรางวัลธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งปัจจุบันนี้สามารถจะทำการซื้อสลาก ธ.ก.สได้หลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นที่สาขาธนาคารใกล้ ๆ บ้านหรือจะซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ โดยจะตามไปดูกันว่า จะมีวิธีซื้ออย่างไร และขายราคาเท่าไหร่ ในหัวข้อถัดไป

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส สลากออมทรัพย์ทางเลือกของการออมเงิน 2024/2567

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส กับรางวัลสลาก ธ.ก.ส มีอะไรบ้าง

สำหรับรางวัลที่จะได้หากมีการตรวจสลาก ธ.ก.ส แล้วถูกก็จะได้เป็นเงินรางวัลในแต่ละงวดไป ซึ่งในการซื้อสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส จะสามารถได้ลุ้นรางวัลได้ทุกงวดไปจนกว่าจะถึงกำหนดการออมสลากนั่นเอง โดยเงินรางวัลก็จะมีหลายหมวดหมู่ ได้ดังนี้

  1. รางวัลที่ 1 เสี่ยงหมวด มี 1 รางวัล 10 ล้านบาท
  2. รางวัลที่ 1 ต่างหมวด มี 99 รางวัล 500,000 บาท
  3. รางวัลที่ 2 หมุน 3 ครั้ง มี 300 รางวัล 5,000 บาท
  4. รางวัลที่ 3 หมุน 10 ครั้ง มี 1,000 รางวัล 3,000 บาท
  5. รางวัลที่ 4 หมุน 20 ครั้ง มี 2,000 รางวัล 1,000 บาท
  6. รางวัลที่ 5 หมุน 100 ครั้ง มี 10,000 รางวัล  500 บาท
  7. รางวัลเลขท้าย 4 ตัว หมุน 1 ครั้ง มี 100,000 รางวัล 50 บาท
  8. รางวัลเลขท้าย 3 ตัว หมุน 2 ครั้ง มี 2,000,000 รางวัล 10 บาท

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส มีราคาขายเท่าไหร่ และมีเงื่อนไขอย่างไร

สำหรับล่าสุดการซื้อสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส หรือการฝากสลากออมทรัพย์ก็จะมีดอกเบี้ยให้เช่นเดียวกับการเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยจะให้มีการออมราคาหน่วยละ 100 บาทและจะให้มีระยะการออมเงิน 3 ปี ซึ่งเมื่อมีการฝากจนครบกำหนดระยะเวลาก็จะได้อัตราดอกเบี้ยหน่วยละ 0.15 บาทหรือจะคิดเป็นอัตราดอกเบี้ย 0.05% ต่อปี ซึ่งก็มีเงื่อนไขอีกว่าหากมีการถือไม่ครบกำหนดก็จะไม่ได้อัตราดอกเบี้ย และหากมีการถอนสลากออมทรัพย์ก่อนระยะเวลา 3 เดือนจะมีการคิดค่าธรรมเนียมหน่วยละ 2 บาทนั่นเอง และขอบอกว่าไม่สร้างหนี้แบบในกรณีขอสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส แล้วไม่จ่ายแน่นอน

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส มีข้อดีอย่างไร

อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส ก็จะเหมือนเป็นการเปิดบัญชีออมทรัพย์ ซึ่งก็จะดีกว่าการฝากเงินธรรมดาจะได้เพียงแค่ดอกเบี้ยเงินฝาก และก็จะเป็นบัญชีเงินฝากได้หลายประเภท ทั้งเงินฝากธรรมดา ฝากประจำ ซึ่งจะต้องมีการนำเงินฝากทุกเดือน แต่สลากออมทรัพย์จะให้ซื้อสลาก ธ.ก.สครั้งเดียวก็ถือไว้จนครบกำหนดเวลา ถ้าต้องการจะซื้อสลาก ธ.ก.สเพิ่มก็จะถือต่อไปอีกตามระยะเวลาที่มีการกำหนดไว้ตามเงื่อนไข และยังได้มีโอกาสจะได้ลุ้นถูกรางวัลทุกรอบการออกสลากตลอดระยะเวลาจนครบตามเงื่อนไข

ดังนั้นการเลือกที่จะฝากเงินด้วยการซื้อสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส ก็เป็นการสะสมเงินอีกรูปแบบที่จะไม่ต้องการนำเงินฝากทุกเดือน เพียงการเลือกซื้อแค่ครั้งเดียวตามจำนวนหน่วยที่ต้องการ และถือไปยาว ๆ จนกวว่าจะครบตามกำหนดและยังลุ้นเงินรางวัลทุกเดือน และก็ไม่ต้องกลัวว่าจะมีความเสี่ยงของเงินต้นที่จะลดลงน่าสนใจกว่าสินเชื่อเงินด่วนออนไลน์อีกด้วย