นำโฉนดที่ดินเข้าธนาคาร ธกส (จำนองที่ดิน ธกส) ใช้เอกสารอะไรบ้าง เช็คด่วน!

ข้อมูลที่ควรรู้ก่อนจดจำนองโฉนดที่ดินเข้าธนาคาร ธกส และเงื่อนไขหลังการอนุมัติแล้ว 2567/2024

โฉนดที่ดินเข้าธนาคาร ธกส หรือการจำนองที่ดิน ธกส จะเป็นการนำที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ที่ตนเองเป็นเจ้าของมีเอกสารรับรองตามกฎหมายอย่างชัดเจน โดยนำไปใช้เป็นหลักประกัน สำหรับการขอสินเชื่อโฉนดที่ดิน ธกซึ่งในกรณีที่ไม่มีการชำระหนี้ตามตกลงไว้กับธนาคาร หรือเรียกว่าผิดสัญญาถือเป็นการยินยอมแล้วว่าจะให้ทางธนาคารนำอสังหาริมทรัพย์นั้น ๆ ที่มาจำนองนำไปขายทอดตลาดทั้งนี้ลูกค้าก็มีหน้าที่จะต้องติดตามผลต่างราคาเมื่อมีการขายทอดตลาด

รายละเอียดที่ต้องรู้ก่อนจดจำนองโฉนดที่ดินเข้าธนาคาร ธกส

เอกสารที่จะใช้ในการจำนองโฉนดที่ดินเข้าธนาคาร ธกส

  • จะต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ที่ต้องการเอาที่ดินเข้าธนาคาร ธกส
  • ใช้สำเนาทะเบียนบ้านของผู้จำนองที่ดิน ธกส
  • ใช้เอกสารแสดงรายได้เช่น สลิปเงินเดือน ใบรับรองเงินเดือน และรายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 
  • เอกสารหลักทรัพย์ โฉนดที่ดินเข้าธนาคาร ธกส หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์อย่างถูกต้อง

ในส่วนนี้หากเป็นการจำนองที่ดินกับธนาคารอื่น อาจจะมีการเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

โฉนดที่ดินเข้าธนาคาร ธกส กับการประเมินที่ดิน ธกส

จํานองที่ดิน ธกส กี่วันได้เงินกับการประเมินที่ดิน ธกส จากการจํานองที่ดิน ธกส กี่วันได้เงิน โดยประมาณจะใช้เวลา 30 วัน ซึ่งในการนำโฉนดที่ดินเข้าธนาคาร ธกสจะต้องมีวัตถุประสงค์ว่าต้องการจะนำเงินส่วนนี้ไปเพื่ออะไร โดยกรณีที่จะต้องการนำเงินไปสร้างบ้าน หรือการนำเงินไปเพื่อการลงทุนในกิจการ เมื่อมีการอนุมัติวงเงินก็จะได้เงินสินเชื่อตรงนี้เป็นงวด ๆ หากเป็นการลงทุนก็จะต้องมีการแจ้งผลประกอบการ หรือการนำไปสร้างบ้านจะได้ตามแผนดำเนินการสร้างบ้านเท่านั้น 

โฉนดที่ดินเข้าธนาคาร ธกส ดอกเบี้ย คิดอย่างไร

สำหรับอัตราดอกเบี้ยที่จะได้จากการนำโฉนดที่ดินเข้าธนาคาร ธกส จะมีหลายเงื่อนไข ซึ่งก่อนที่จะทำการยื่นเอกสารการจำนองสินเชื่อโฉนดที่ดิน ธกส จะต้องมีการอ่านรายละเอียดและเงื่อนไขเมีอมีการอนุมัติแล้วจะมีโฉนดที่ดินเข้าธนาคาร ธกส ดอกเบี้ยเท่าไหร่ คิดค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ และมีการจ่ายยอดเงินสินเชื่อให้กับเจ้าของโฉนดที่ดินอย่างไร เป็นก้อนเดียวเลยหรือมีการทยอยจ่าย  โดยอัตราดอกเบี้ยสำหรับการจำนองที่ดิน ธกสเพื่อนำเงินไปใช้หนี้นอกระบบจะให้มีการคิดอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 12% ต่อปี โดยจะให้ชำระคืนเป็นรายเดือน ราย 3 เดือนหรือราย 6 เดือนตามแต่ว่าลูกค้าจะสะดวกแบบไหน

สำหรับลูกค้าที่ต้องการจะจดจำนองโฉนดที่ดินเข้าธนาคาร ธกส อาจจะหาข้อมูลรายละเอียดผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์ หรือแฟนเพจของธนาคาร ธกส และทำความเข้าใจก่อนว่าเมื่อมีการอนุมัติสินเชื่อแล้วจะมีการจ่ายยอดเงินสินเชื่อโฉนดที่ดิน ธกสเป็นอย่างไร และจะต้องแจ้งเพื่อการนำเงินไปเพื่อวัตถุประสงค์อะไร เพราะในแต่ละวัตถุประสงค์จะให้มีโฉนดที่ดินเข้าธนาคาร ธกส ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม ที่แตกต่างกัน