สินเชื่อรถยนต์กรุงศรีอยุธยา

 • สินเชื่อรถยนต์กรุงศรีอยุธยา

  สินเชื่อรถยนต์กรุงศรีอยุธยาผ่อนสบายนาน 84 เดือน

  ฐานรายได้: ไม่กำหนดรายได้

  อัตราดอกเบี้ย: ตั้งแต่ 12-18% ต่อปี

  วงเงิน: สูงสุด 100% ของราคารถ

สินเชื่อรถยนต์กรุงศรีอยุธยา 2565 กู้ได้ไม่ยากหากรู้ว่าคุณต้องการสินเชื่อประเภทใด? 

ไม่เพียงแต่ผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อบ้าน สินเชื่อเครดิตเท่านั้นที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยามีให้เลือกอย่างหลากหลาย ซึ่งสินเชื่อรถก็มีให้เลือกตามความต้องการและความเหมาะสมเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ณ ขณะนั้นว่าคุณจะตัดสินใจขอสินเชื่อประเภทใด ทั้งนี้เลือกสินเชื่อที่ตรงกับความต้องการก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ช่วยให้คุณผ่านการพิจารณาอนุมัติได้เช่นเดียวกัน ซึ่งสินเชื่อรถยนต์กรุงศรีอยุธยาที่มีให้บริการในปีนี้ ได้แก่ 

 • สินเชื่อรถยนต์กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช – สำหรับผู้ที่มีรถและในขณะเดียวกันก็ต้องการใช้เงินเพื่อการใดการหนึ่ง 
 • กรุงศรีรถบ้าน – การยื่นขอสินเชื่อรถยนต์ประเภทนี้เหมาะกับผู้ที่ต้องการซื้อรถกับเจ้าของรถหรือเต้นท์รถที่ขายรถบ้านโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นรูปแบบการเปลี่ยนมือเจ้าของนั่นเอง
 • สินเชื่อรถกรุงศรี use car (รถมือสอง) – เป็นสินเชื่อสำหรับผู้ที่ต้องการอนุมัติวงเงินเพื่อซื้อรถ แต่เป็นรถมือสองที่ขายตามเต้นท์รถทั่วไป
 • สินเชื่อซื้อรถคันใหม่ (new car) – สินเชื่อรถยนต์กรุงศรีอยุธยาในรูปแบบนี้เป็นสินเชื่อเพื่อซื้อรถยนต์คันใหม่ที่วางขายในโชว์รูม อาจเป็นการซื้อรถคันแรกหรือคันที่สอง สาม สี่ ตามความต้องการ

การประเมินราคารถกรุงศรีสำคัญอย่างไร? ต่อการยื่นขอสินเชื่อรถยนต์กรุงศรีอยุธยา 2022

ก่อนจะไปถึงขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติวงเงินหากไม่นับรวมในขั้นตอนของการกรอกข้อมูลลงในระบบเพื่อสมัคร, เตรียมเอกสารและแนบเอกสารประกอบการขอสินเชื่อรถยนต์และการตรวจสอบประวัติทางการเงินแล้วนั้น ขั้นตอนการประเมินราคารถกรุงศรีก็ค่อนข้างมีความสำคัญเพราะสินเชื่อรถแต่ละประเภทจะมีเกณฑ์ในการอนุมัติที่แตกต่างกัน เช่น

 • สินเชื่อรถยนต์กรุงศรีอยุธยา ประเภทรถมือสองหรือรถบ้านจะกำหนดวงเงินไว้ที่ร้อยละ 90 เมื่อเทียบกับราคาประเมินรถ 
 • สินเชื่อเงินก้อน เงินด่วนจากการขอสินเชื่อรถยนต์กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช กำหนดวงเงินสูงสุดไว้เต็มจำนวน 100% 

ดังนั้นจึงสามารถที่จะสรุปได้ว่าการประเมินราคาค่อนข้างสำคัญในแง่ของการกำหนดวงเงินสินเชื่อรถที่ทางสินเชื่อรถยนต์กรุงศรีอยุธยาได้ระบุไว้ ทั้งนี้ยังเป็นส่วนสำคัญต่ออัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อแต่ละประเภทด้วยเช่นเดียวกัน

 

มองหาสินเชื่อรถยนต์ดอกเบี้ยถูก ต้องสินเชื่อรถยนต์กรุงศรีอยุธยาถูกกว่าแน่นอน

ดูแค่เปอร์เซ็นต์จากการประเมินราคาเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะตัดสินว่าจะเลือกสมัครสินเชื่อรถจากแหล่เงินกู้ใด? เพราะต้องพิจารณาดอกเบี้ยควบคู่ไปด้วยและเช่นเดียวกันสินเชื่อรถยนต์กรุงศรีอยุธยาได้กำหนดดอกเบี้ยที่แตกต่างกันในแต่ละประเภทสินเชื่อ แต่ต้องยอมรับว่าอยู่ในอัตราที่ถูกกว่าสินเชื่อจากสถาบันการเงินอื่น ซึ่งสินเชื่อรถยนต์กรุงศรีดอกเบี้ยสำหรับซื้อรถใหม่เป็นอัตราคงที่ร้อยละ 3 ต่อปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขอื่น ๆ ประกอบกันด้วย สำหรับคำถามที่สงสัยว่าหากรถยังผ่อนไม่หมดขอสินเชื่อได้ไหม? จะต้องดูเงื่อนไขสินเชื่อรถกรุงศรีเป็นราย ๆ ไป หากเป็นสินเชื่อรถแลกเงินหรือคาร์ฟอร์แคช ทางธนาคารจะพิจารณาเฉพาะรถที่ผ่อนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วและไม่มีภาระหนี้สินเชื่อแต่อย่างใด แต่ในบางกรณีทางสินเชื่อรถยนต์กรุงศรีอยุธยาจะกำหนดให้ใช้รถที่ผ่อนมาแล้วเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปีได้เช่นเดียวกัน

รอผลอนุมัติกรุงศรีกี่วัน? ระยะเวลาในการทราบผลนั้นโดยทั่วไปแล้วขึ้นอยู่กับการดำเนินการของแต่ละคนและประเภทสินเชื่อที่ได้สมัคร ทั้งนี้เริ่มตั้งแต่ 1 วัน ไปจนถึง 15 สำหรับสินเชื่อรถยนต์กรุงศรีอยุธยาทั้งสินเชื่อรถใหม่ รถใช้แล้วหรือรถแลกเงิน อยากอนุมัติเร็วควรเลือกสินเชื่อที่เหมาะสมและเตรียมเอกสารให้พร้อมต่อการขอสินเชื่อในครั้งนั้น


อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้