ธนาคารออมสินอาชีพอิสระ

 • ธนาคารออมสินอาชีพอิสระ

  อีกหนึ่งก้าวใหญ่ธนาคารออมสินอาชีพอิสระพร้อมแล้ววันนี้

  ฐานรายได้: รายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/เดือน

  อัตราดอกเบี้ย: 0.1% ต่อเดือน

  วงเงิน: สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

ธนาคารออมสินอาชีพอิสระ 2565, เช็คเลยออมสินปล่อยสินเชื่อล่าสุด อาชีพใดสมัครได้

ธนาคารออมสินมีสินเชื่อฉุกเฉินออกมาหลายประเภทเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนเงินลงทุนให้กับทั้งผู้ที่ทำงานประจำและประกอบอาชีพอิสระ แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมความต้องการทั้งหมด เพราะเงินกู้อาชีพอิสระที่ปล่อยมานั้นกำหนดวัตถุประสงค์การใช้เงินไว้อย่างชัดเจนซึ่งอาจเป็นข้อจำกัดให้การเข้าถึงสินเชื่อนั้น ๆ เป็นไปได้ยากขึ้น ล่าสุดสินเชื่ออาชีพอิสระออมสินมีโครงการสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้ผู้ที่สนใจได้และต้องการ เงินลงทุนนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในอาชีพ ครั้งนี้ทางธนาคารออมสินอาชีพอิสระได้ระบุกลุ่มอาชีพที่สมัครสินเชื่อสำหรับอาชีพอิสระในปี 2022 ได้ ดังนี้

 • ช่างฝีมือ ช่างปูน, ช่างไฟฟ้า, ช่างเชื่อม, ช่างก่อสร้าง, ช่างซ่อมประเภทต่าง ๆ รวมถึงเสริมสวยและช่างตัดผม 
 • ผู้ขับรถรับจ้างสาธารณะ ทั้งรถตู้, แทกซี่ และรถขนส่งสินค้า
 • กลุ่มอาชีพบริการ ขายสินค้าออนไลน์, จัดดอกไม้ และดูแลผู้ป่วย เด็ก ผู้สูงอายุ เป็นต้น
 • ขายอาหาร franchise, ขายของชำ, ร้านนวด – สปาที่เป็นกิจการขนาดเล็กและอู่ซ่อมรถที่ให้บริการลูกค้าทั่วไป

อาชีพอิสระกู้เงิน 2565, ธนาคารออมสินอาชีพอิสระอนุมัติวงเงินสินเชื่อเท่าไหร่? 

เนื่องจากเป็นโครงการล่าสุดที่ธนาคารได้ปล่อยออกมาเพื่อให้กลุ่มอาชีพดังกล่าวข้างต้นได้ยื่นขอสินเชื่อ แต่จะต้องทำความเข้าใจว่าวงเงินสินเชื่อที่มีให้มากถึง 300,000 บาทนั้นจะอนุมัติได้ไม่เท่ากัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขธนาคารออมสินอาชีพอิสระได้กำหนดไว้ เช่น

 • กลุ่มช่างฝีมือและอาชีพบริการขายของออนไลน์ เงินกู้อาชีพอิสระวงเงินสูงสุดกู้ได้ 50,000 บ. / คน
 • ร้านขายอาหาร franchise, ขับรถรับจ้างสาธารณะและรถส่งสินค้า ออมสินปล่อยสินเชื่อสูงสุดที่ 100,000 บ. / คน
 • ร้านของชำ, ค้าปลีก, ค้าส่ง, ร้านนวด – สปา ธนาคารออมสินอาชีพอิสระกำหนดให้กู้เงินได้เต็มจำนวนอนุมัติสูงสุดที่ 300,000 บ. / คน 

ทั้งนี้คนที่พลาดสิทธิ์ในสินเชื่อหาบแร่แผงลอยและอาชีพอิสระปี 2564 สามารถเช็คคุณสมบัติและรายละเอียดเพิ่มเติมในสินเชื่อล่าสุดนี้ได้ ซึ่งอาจตรงกับความต้องการทางการเงินของคุณเช่นเดียวกัน 

ช่องทางสมัครสินเชื่อธนาคารออมสินอาชีพอิสระ 2565, แนะนำช่องทางที่ลงทะเบียนง่ายสุด 

ที่ผ่านมาธนาคารออมสินได้กำหนดให้ใช้ช่องทาง application “Mymo” เป็นช่องทางที่ใช้สำหรับสมัครสินเชื่อและลงทะเบียนในโครงการต่าง ๆ แต่ในครั้งนี้ซึ่งเป็นสินเชื่อเฉพาะจึงได้กำหนดให้ใช้การลงทะเบียนอาชีพอิสระ www.gsb.or.th ลงทะเบียนสินเชื่อฉุกเฉินเป็นช่องทางหลัก โดยจะต้องลงทะเบียนและทำรายการต่าง ๆ ให้เสร็จสิ้นเดือนกันยายน 65 นี้ หากไม่สามารถใช้ช่องทางธนาคารออมสินอาชีพอิสระที่กำหนดได้ จำเป็นต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานสาขาของธนาคารเท่านั้น

ธนาคารออมสินอาชีพอิสระอนุมัติยากไหม? เอกสารใดบ้างที่จำเป็นต้องมี

ด้วยเพราะเป็นสินเชื่อช่วยเหลือฉุกเฉิน ถึงแม้จะมีหลักเกณฑ์ที่กำหนดออกมาเพื่อเป็นกรอบในการอนุมัติให้อาชีพอิสระกู้เงินก็ตามแต่อัตราการอนุมัติสินเชื่อก็ผ่านได้ไม่ยาก เพียงแค่มีคุณสมบัติครบตามที่กำหนดไว้ ทั้งนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีเอกสารประกอบการขอสินเชื่อธนาคารออมสินอาชีพอิสระอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกิจการหรือใบประกอบอาชีพนั้น ๆ ซึ่งหากมีครบตามที่กำหนดและสมัครสินเชื่อสำหรับอาชีพอิสระในวงเงินที่เหมาะสม เงินกู้อาชีพอิสระก็จะโอนเงินเข้าบัญชีให้ทันทีเมื่อได้รับการอนุมัติสินเชื่อ 

นอกจากนี้ธนาคารออมสินอาชีพอิสระกำหนดเงื่อนไขสำคัญสำหรับอาชีพอิสระกู้เงินไว้ว่า จำเป็นต้องใช้บุคคลที่มีรายได้ / เงินเดือนอย่างน้อย 10% ของวงเงินกู้หากต้องการวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 100,000 บาท จนถึง 300,000 บาทค้ำประกันการขอสินเชื่ออาชีพอิสระออมสินเช่นกัน แต่หากต้องการวงเงินตั้งแต่ 50,000 แต่ไม่เกิน 100,000 บาท สามารถกู้ได้โดยที่ไม่ต้องมีหลักประกันทางการเงิน 


อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้